Geljegiňizi gaplamak

Iň meşhur önüm kategoriýalary

Önümler

yktrkj

Zhejiang Ukpack Packaging Co, .Ltd

2014-nji ýylda döredilen ZHEJIANG UKPACK PACKAGING CO. Häzirki wagtda 20-den gowrak oýlap tapyş patentini, peýdaly model patentlerini we daşky görnüş patentlerini aldy. Häzirki wagtda Ningbo we Jiaxing-de iki önümçilik bazasy bar.

Tenet: hünärmen, yhlasly, ýokary hilli, netijeli hyzmat!

Görüş: çüýşeleri we bankalary dünýä satmak, müşderilerimiziň üstünligi biziň üstünligimizdir!

UKPACK-nyň esasy önümleri üç kategoriýa bölünýär. Ilki bilen, wakuum çüýşeleri, krem ​​çüýşeleri, aýyryjy ýag nasoslary, ýuwujy nasoslar, emulsiýa we pürküji çüýşeleri we ulanyjylaryň saýlamagy üçin köp görnüşli önümler ýaly kosmetika gaplamalary. Ikinjisi, içerki bazar segmentleriniň 50% -den gowragyny öz içine alýan mukdar iýmit gaplaýyş nasosy. Häzirki wagtda ISO9001 hil ulgamy sertifikatyndan geçdi we halkara bazaryny hasam giňelder.

Önümiň hili önümçilik kärhanalarynyň ýokary hilli ösüşini saklamak üçin esasy standart we esasy baglanyşykdyr. Youken ähli gaplaýyş önümleriniň önümçilik ülňülerini jikme-jik düzdi we olary berk durmuşa geçirdi. Youken gaplamanyň asyl niýeti we ýokary hilli önümler bilen ulanyjylaryň tassyklamasyny almak üçin uzak möhletli ýaşamagyň çeşmesi.

2014

Gelip çykyşy () yl)

3800+

aea (㎡)

30+

Bar bolan işgärler

5000+

Önümçilik kuwwaty

Biz hakda

Bloglarymyzy täze

Habarlar

Hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlary

Hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlary

Habaryňyzy goýuň