Pakke fremtiden din

TESTING AV KOSMETISK EMBALLASJE

TESTING

Vår unike bemanningsstruktur for kvalitetskontroll gir UKPACKs kunder en bekymringsfri løsning for å overvåke og opprettholde kvalitet under hver eneste produksjonskjøring.

Dessuten, for å hjelpe bedrifter med å møte de strenge kvalitetssikringsforventningene til kundene deres, tilbyr UKPACK også en rekke tester. Det er en viktig prosess for å sikre sikkerheten, funksjonaliteten og kvaliteten til emballasjematerialer som brukes i kosmetikkindustrien. Testing hjelper til med å identifisere potensielle problemer, validere samsvar med regulatoriske krav og sikre at emballasjen fungerer som tiltenkt.

TESTTYPE

T

Materialtesting: Testing av de fysiske egenskapene til emballasjematerialer, som plast, glass eller papp, er avgjørende for å vurdere deres egnethet for kosmetiske produkter. Materialtesting kan omfatte evalueringer av styrke, holdbarhet, kjemisk motstand, gjennomsiktighet og barriereegenskaper.

 

Kompatibilitetstesting: Kompatibilitetstesting bestemmer interaksjonen mellom det kosmetiske produktet og dets emballasjemateriale. Det sikrer at emballasjematerialet ikke reagerer med produktet, noe som fører til forurensning, nedbrytning eller endring av formuleringen. Denne testen er spesielt viktig for produkter med aktive ingredienser eller sensitive formuleringer.

 

Lukkingsintegritetstesting: Lukkingsintegritetstesting sikrer at lukkinger, slik som hetter, pumper eller sprøyter, gir en lufttett forsegling og forhindrer lekkasje eller forurensning. Ulike metoder, som vakuumforfall, fargepenetrering eller trykkforskjellstesting, kan brukes for å vurdere integriteten til lukninger.

 

Kjemisk motstandstesting: Kjemisk motstandstesting evaluerer emballasjematerialets motstand mot stoffer som vanligvis finnes i kosmetiske produkter, som oljer, løsemidler eller konserveringsmidler. Denne testen sikrer at emballasjematerialet forblir stabilt og ikke brytes ned eller interagerer med produktet.

 

Fall- og støttesting: Fall- og støttesting simulerer virkelige scenarier der emballasje kan bli utsatt for utilsiktet fall eller støt under håndtering eller transport. Disse testene vurderer emballasjens evne til å motstå slike hendelser uten å gå i stykker, sprekke eller kompromittere integriteten til produktet inni.

 

Etikettvedheft og gnistmotstandstesting: Etikettvedheftstesting sikrer at etiketter eller trykt informasjon på emballasjen fester seg ordentlig og forblir intakt gjennom hele produktets livssyklus. Gnimotstandstesting evaluerer motstanden til trykte eller dekorative elementer mot gnidning eller friksjon, og sikrer at de ikke flekker eller falmer lett.

 

Testing av ekstraherbare og utlutbare stoffer: Testing av ekstraherbare og utlutbare stoffer utføres for å vurdere eventuell migrering av stoffer fra emballasjematerialet til det kosmetiske produktet. Det sikrer at emballasjematerialet ikke introduserer skadelige eller uønskede stoffer i produktet, og opprettholder dermed sikkerheten.

 

Testing av barnesikker emballasje: Testing av barnesikker emballasje er spesifikk for produkter som krever beskyttelse mot utilsiktet inntak av barn. Den evaluerer emballasjens evne til å hindre små barn i å åpne den lett mens den forblir tilgjengelig for voksne.

 

Miljøtesting: Miljøtesting vurderer emballasjens ytelse under ulike miljøforhold, som temperatur, fuktighet, lyseksponering eller transportbelastning. Det sikrer at emballasjen opprettholder sin integritet og funksjonalitet gjennom hele livssyklusen.

 

Forskriftsmessig samsvarstesting: Samsvarstesting sikrer at den kosmetiske emballasjen oppfyller de spesifikke forskriftskravene i forskjellige regioner eller land. Den inkluderer evalueringer av merkingskrav, sikkerhetsstandarder, produktpåstander og andre relevante forskrifter.

Dette er bare noen få eksempler på testing av kosmetisk emballasje. De spesifikke testene som utføres kan variere basert på emballasjetype, produktformulering, markedsforskrifter og spesifikke krav til kosmetikkmerket. Det er viktig å rådføre seg med regulatoriske eksperter og testlaboratorier for å sikre at omfattende og kompatible testprotokoller følges.

Legg igjen din melding

 Privacy settings
Consent to Cookies & Data processing
On this website we use cookies and similar functions to process end device information and personal data. The processing is used for purposes such as to integrate content, external services and elements from third parties, statistical analysis/measurement, personalized advertising and the integration of social media. This consent is voluntary, not required for the use of our website and can be revoked at any time using the icon on the bottom left.
Accept
Decline
Close
Accepted